rýchly internet bez obmedzení

5G INTERNET s rýchlosťami do 40Mbit/s

    ► bez dátového obmedzenia

    ► mesačné poplatky od 10€

    ► ceny zriadenia služby od 1€

    ► značkový wifi router od 35€